automodulacija


automodulacija
self-modulation
* * *
• self-modulation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.